INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁVADY PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ

• Za závadu při dodání zboží se považuje záměna, nedodávka, zboží zaslané navíc, nebo poškozené zboží.
• Při přebírání zboží od dopravce je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození vinou dopravce. V tomto případě poškozené zboží nepřebírejte a na přiložený dodací list vyznačte nepřevzetí poškozeného zboží a nechte od řidiče potvrdit (datum, SPZ, čitelné jméno řidiče, společnost dopravce). O této skutečnosti nás neprodleně, nejdéle však následující den od dodání informujte na kontaktní email: velkoobchod@marimex.cz, tel: 261 399 913. K mailové zprávě přiložte fotodokumentaci, na které bude zřejmý rozsah poškození při převzetí zboží. Bez pořízení fotodokumentace nebudeme akceptovat vrácení zboží.
• Při příjmu zboží je nutné si ho ihned množstevně zkontrolovat a porovnat s dodacím listem. Při zjištění jakékoliv závady je nutné neprodleně, nejdéle však následující den od dodání zaslat informaci o závadě na kontaktní email: velkoobchod@marimex.cz, tel: 261 399 913. Na pozdější ohlášení závady nebude brán zřetel.


REKLAMACE

• Za reklamované zboží se považuje zboží poškozené nebo nefunkční.
• Není-li uvedeno jinak, záruční doba u Vámi zakoupeného zboží je 24 měsíců.

• K reklamovanému zboží musí být přiložen řádně vyplněný reklamační list (s popisem závady) a doklad o prodeji zboží konečnému zákazníkovi. Nebudeme přijímat a akceptovat reklamace zaslané přímo koncovým zákazníkem partnera, se kterým nemáme uzavřený obchodní vztah. Reklamace musí být vždy zaslána obchodním partnerem, který má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností Marimex. Náklady na dopravu hradíme pouze ke smluvnímu partnerovi, nikoliv ke koncovému zákazníkovi. Totéž platí, pokud smluvní partner prodává zboží Marimex mimo území České Republiky. Dle zákona vzniká nárok na náhradu nákladu s reklamací spojených koncovému zákazníkovi se subjektem s nímž uzavřel obchodní vztah a ne s dodavatelem / distributorem zboží. Partner prodávajíci mimo ČR musí s případnými vícenáklady počítat a vytvářet si rezervy na jejich náhradu svým koncovým zákazníkům.
• Při zasílání reklamace e-mailem je nutné přiložit foto poškození. U reklamací zaslaných e-mailem dojde k posouzení poškození pracovníkem reklamací a následně budete informováni o dalším postupu.
• Při nedodání potřebných dokladů Vás budeme nejdříve kontaktovat a v případě dodatečného nedoložení dokladů nuceni poslat reklamaci zpět na Vaše náklady jako nevyřízenou.

• Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30-ti dnů. V tomto termínu Vám odešleme vyjádření o uznání/neuznání reklamace spolu s opraveným/vyměněným/vráceným původním zbožím.
• Veškerou komunikaci ohledně reklamací vyřizuje zákaznické oddělení - e-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz, tel. 261 222 111.
• Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
• Na Ochoze 474, Jesenice, 252 42
• Pracovní doba PO – PÁ 7-15:30
• Není možný osobní odběr reklamací a také osobní předání, pouze možnost zaslat reklamované zboží na výše uvedenou adresu

• Dodržováním výše uvedených podmínek zefektivníme naši doposud úspěšnou spolupráci a budeme schopni pro Vás zajistit lepší průběh reklamačního řízení.


Reklamační formulář