INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁVADY PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ

• Za závadu při dodání zboží se považuje záměna, nedodávka, zboží zaslané navíc, nebo poškozené zboží.
• Při přebírání zboží od dopravce je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození vinou dopravce. V tomto případě poškozené zboží nepřebírejte a na přiložený dodací list vyznačte nepřevzetí poškozeného zboží a nechte od řidiče potvrdit (datum, SPZ, čitelné jméno řidiče, společnost dopravce). O této skutečnosti nás neprodleně, nejdéle však následující den od dodání informujte na kontaktní email: velkoobchod@marimex.cz, tel: 261 399 925. K mailové zprávě přiložte fotodokumentaci, na které bude zřejmý rozsah poškození při převzetí zboží. Bez pořízení fotodokumentace nebudeme akceptovat vrácení zboží.
• Při příjmu zboží je nutné si ho ihned množstevně zkontrolovat a porovnat s dodacím listem. Při zjištění jakékoliv závady je nutné neprodleně, nejdéle však následující den od dodání zaslat informaci o závadě na kontaktní email: velkoobchod@marimex.cz, tel: 261 399 925. Na pozdější ohlášení závady nebude brán zřetel.


REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VO 2021

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VO 2021


Reklamační protokol