Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti Marimex CZ s.r.o.:

Minimální výše objednávky pro dopravu zdarma je 10 000,--Kč bez DPH.

Minimální výše objednávky pro osobní odběr je 2 000,--Kč bez DPH + poplatek 50,--Kč bez DPH.

Zboží, které je skladem, prodávající rezervuje maximálně po dobu tří dnů od objednání. Poté může zboží prodat jinému kupujícímu.

Prodávající potvrzuje přijetí objednávky a skladovou dostupnost.

Adresa skladu pro osobní vyzvednutí zboží: Marimex CZ, s.r.o., Logistický park D1 – Sázava, Hala B, 257 24 Ostředek V případě dotazů ohledně technických parametrů, náhradních dílů apod., prosím, kontaktujte naše zákaznické centrum: zakaznickecentrum@marimex.cz

U nových zákazníků je nastavena platba zálohovou fakturou nebo na dobírku.

Po převzetí zásilky je nutné zboží neprodleně zkontrolovat, a to jak množstevně, tak zda nedošlo při přepravě k jeho poškození a nejdéle následující den od převzetí kontaktovat prodávajícího (velkoobchod@marimex.cz). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při dodání poškozené zásilky (obalu) odběratel buď zásilku nepřebere či přebere s výhradou.

Zboží je nutné odebírat po skupinovém balení (zejména u chemických prostředků). Prodávající si vyhrazuje právo přizpůsobit objednávku podle skupinového balení výrobku.

Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů odběratelem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k interním účelům.

Prodávající závazně prohlašuje, že jím kupujícímu dodávané zboží splňuje veškeré technické, zdravotní a hygienické normy a předpisy na ochranu životního prostředí platné v České Republice, které tímto budou smluvní strany považovat za závazné, a že toto zboží má všechny užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Úroky z prodlení se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.